Postanställda föda i produktionsapparaten

En dag i början av 2000-talet skulle Posten Sverige bli ett logistikföretag. HR nedmonterades kraftigt och en ny ledning förespråkade en arbetsorganisation som byggde på specialisering, centralisering och kontroll. Ett standardiserat uppstyckat arbete konstruerat av andra än de som i praktiken utförde arbetet. Den tayloristiska massproduktionens grundformer – tänk inte gör som du blir tillsagd – började ta form. En yrkeskår försedd med förgyllda knappar, yrkesstolthet och kall såg undrande på. Posthornet och den månghundraåriga känslan av att posten alltid ska fram monterats snabbt ner. Behövdes inte längre någon postiljon så varför uppföra sig som en. Och så började paketen kastas. En miljon försändelser försvann eller förstördes 2016. Skyll inte på SJ. Ta tag i saken istället. Börja utveckla ett starkt medarbetarskap igen. Det går. Många postanställda önskar tuta i posthornet för att meddela att posten ska börja fungera igen.

Det är åtminstone vad jag tror.

Grupper är som elden

Grupper kan inte lämnas åt sitt öde. På sätt och vis är grupper för verksamheten vad elden var för våra förfäder. Om de utvecklas rätt utgör de ett kraftfullt verktyg; om de utvecklas fel kan de bli en destruktiv kraft. Likt elden är gruppen som farligast när den ignoreras. Trots detta vill jag påstå att det finns alltför många chefer och ledare som väljer att bortse från gruppens utvecklingsbehov. Bortförklaringarna är många; tid, pengar, prövat förr, inte prövat förr, den nya organisationen måste sätta sig etcetera. Men den största anledningen är nog brist på kunskap. Men vad ska jag göra då? Är en fråga jag ofta får.Lär dig släcka elden; om jag ska fortsätta med metaforen. Egenskaper som som karakteriserar en bra grupp går att träna och utveckla. Och det är ganska enkelt. Du behöver inte vara beteendevetare eller psykolog. Du kan själv. Det du inte ska göra är att rycka på axlarna och lämna gruppen åt sitt öde. Då kan det ta hus i h-v.
Ny kurs den 13-15 september se husetgrupp.se

Hur blir kvalitetsarbetet allas ansvar?

Det mesta arbetet i företag och organisationer utförs av arbetslag. Ett av de viktigaste framgångskriterierna för att lyckas med kvalitetsarbetet är därför att utveckla grupper som fungerar. Där människor vågar stanna upp och säga: Stopp – Tänk!
Individ och grupp är olika sidor av samma mynt på en arbetsplats. Därför räcker det inte med att införa ett kvalitetssystem och hoppas på att medarbetarna ska vara positiva och agera som ledningen tänkt sig. Oavsett samhälle genom historien har människan haft ett behov av att samarbeta med andra för att överleva. Oavsett företag måste individerna samarbeta i grupper för att gemsamt säkra kvalitén. Rädslan för att hamna utanför i gruppen kan medföra att vi i en stund kan prata om en sak för att i nästa stund agera på ett helt annat sätt. Att vara sig själv i en grupp, jag är jag och inte du, och definitivt inte vi, är ingen enkel och lätt process. Det vet de flesta av oss. För att medarbetarnas ska kunna utveckla kvalitet fullt ut behövs en arbetsgrupp där alla tillåts säga: Stopp – Tänk! Det kräver en mogen och trygg grupp.
Och det bästa av allt, grupputveckling är ingen rocket sience. Efter över hundra års forskning vet vi mycket väl vilka områden en grupp behöver hantera för att fullt ut kunna utveckla en kvalitativ verksamhet.
Grupputveckling i praktiken

Förutsägbarhet inom äldreomsorgen

Vi är uppenbart på väg mot 2,5 yrkesarbetande per pensionär mot dagens 3.5. Mellan 2024 – 2030 kommer antalet personer över 80 år att öka med 200 000 personer och minst en fjärdedel av dem behöver tillgång till massor av vård och omsorg.
Hur är det då med förutsägbarheten inom äldreomsorgen om vi bortser från våra politiker.
Är det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen idag? Finns det karriärvägar? Marknadsförs yrken inom omsorgen på ett attraktivt sätt? Etcetera.
Vad gör du som chef för att utveckla verksamheten och inte bara förvalta och köra på i gamla hjulspår? Förutsägbarheten är tydlig. Gör du som chef inget nu så kommer läget att vara akut om några år. Varför inte börja med att låta medarbetarna utveckla sina arbetslag till trivsamma välfungerande team. Team som är beredda att utveckla och bidra till att äldreomsorgen blir en attraktiv arbetsplats. Idéerna finns hos dina medarbetare, det gäller bara att släppa loss dem.
Börja nu! Framtiden är faktiskt förutsägbar.

Strategisk framgångsfaktor att bygga bra grupper

Att bygga trivsamma och produktiva grupper är en framgångsfaktor. Det mesta av arbetet i företag och organisationer utförs av arbetsgrupper. Att bygga ett kvalitativt hållbart system för grupputveckling på alla nivåer bör därför ha högsta prioritet. Det är extra roligt att de som arbetar med kvalitetsutveckling har förstått poängen.

http://kvalitetsmagasinetlive.nordreportern.se/program/

Gå in och anmäl dig nu så får du veta mer om hur du bygger upp framgångsrika grupper.

Hållbar grupputveckling

Visst är det roligt för ledningsgruppen att åka bort och bygga en flotte eller klättra i bergen och samtidigt diskutera ledningsgruppens utveckling som grupp. Och visst är det bra när ledningsgruppens medlemmar i sin tur sätter av en dag med lunch och middag för att utveckla sin egen grupp. Och visst är det bra när gruppchefen i sin tur sätter av en halv dag på hemmaplan och bjuder på räkmacka och jobbar med gruppen som grupp.
Problemet är att det inte är hållbart! När alla gör på sitt eget sätt skapas inget gemensamt arbetssätt, likt en länk, som kan bära ett språk och en kultur kring grupputveckling tvärs genom de olika hierarkierna i företaget.
Hållbar grupputveckling handlar om att ha samma karta och kompass att gå efter. Hållbar grupputveckling utvecklar ett gemensamt arbetssätt och språk oavsett var i hierarkin man befinner sig. Det skapar en känsla av sammanhang och helhet som i sin tur underlättar för varje individ på företaget att bidra till sin grupps utveckling och verksamheten.
Huset – Grupputveckling i praktiken

Att bygga en framgångsrik grupp är ingen rocket science

Egentligen är det fascinerande. Massor med chefer, gruppledare, projektledare, teamledare på företag och organisationer runt om i Sverige har inga som helst kunskaper om gruppsykologi och grupputveckling. Och jag menar inga! Frågan är vad det beror på. Jag tänker så här, skaffar du en kamera läser du manualen och försöker lära dig hur man gör. Eller får du på arbetsplatsen ett nytt IT system så nog försöker du hänga med och lära dig. Men när det gäller grupper … där kliver chefen, gruppledaren ofta bara in och hoppas på det bästa. Problemet är att grupper följer en mycket utstakad utvecklingsprocess på sin väg mot mognad. Hanterar du inte denna på rätt sätt kan det uppstå mobbing, stress, sexuella trakasserier, störande konflikter och osunda mönster överhuvudtaget i gruppen. Den goda nyheten är att grupputveckling inte är någon rocket science. Människan har i drygt hundra år forskat om grupper och gruppers utveckling. Därför vet vi idag mycket väl vad som måste hanteras för att utveckla en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Problemet är att kunskapen verkar ha stannat hos konsulter och på hr-avdelningar. Därför har jag skapat en enkel modell och praktiska verktyg. Något som är lätt att använda utan att behöva kalla in konsulter eller själv vara expert. En modell som ger dig möjlighet att på ett roligt och effektivt sätt utveckla en trivsam och produktiv grupp. Som metafor för gruppens utveckling har jag valt ett hus och skrivit en bok. Boken är tänkt att ge dig alla kunskaper och färdigheter du behöver för att lyckas. Lycka till!
Huset – Grupputveckling i praktiken

Teambuilding med Huset

Huset ger struktur och en systematik
Det finns olika sätt att utveckla grupper på. Skillnaden ligger ytterst i hur mycket frihet handledaren ger under aktiviteten – oavsett om det gäller att bygga en flotte, klättra i berg eller stänga in sig i ett konferensrum. Låt oss ta övernattning i djungeln som metafor för grupputveckling. Det är stor skillnad på att tvingas ut i djungeln tillsammans med sina arbetskamrater utan kunskaper om vilka växter som är ätbara, var vattenkällan finns och hur man kan skydda sig för farliga djur, jämfört med att ha en guide som berättar vad vi behöver veta för att tillgodose våra behov.
Med Huset går du aldrig vilse.
Effektivt och tidsbesparande
Det generella målet med all grupputveckling är att synliggöra de hinder som finns för uppgifternas lösande och lära gruppmedlemmarna att förstå och bemästra dem. När det handlar om smågrupper – arbetsgrupper, ledningsgrupper, team, projektgrupper – som kan avsätta några timmar eller en dag då och då för att utvecklas (ofta på arbetsplatsen) är det bra med en pedagogik som bygger på struktur och direkt pekar ut de områden gruppen behöver hantera för att utvecklas.
Forskare rekommenderar struktur
Många forskare, bland annat Susan Wheelan, Irvin Yalom, Meredith Belbin och Will Schutz menar att en grupps utveckling dramatiskt kan påskyndas med hjälp av en genomtänkt struktur som möter gruppens behov och lotsar den framåt utan omvägar. Att dela den uppfattningen är lätt. Vem har inte suttit i en grupp och önskat att någon annan ska kliva fram och strukturera upp det hela så att det blir lite ordning och reda?
Utvecklat för dig som inte är expert
Huset är beprövat och utvecklat för dig som inte är expert på grupputveckling. Modellen tar fasta på områden som enligt modern forskning ständigt återkommer i den samspelsprocess som uppstår när människor ska utföra en uppgift tillsammans. Den hjälper dig och gruppen att skapa en tydlig struktur och en systematik i arbetet med dessa områden. Grundtanken är att du med hjälp av Huset och de övningar som finns i varje byggblock ska kunna hjälpa vilken grupp som helst i företaget att ta ytterligare några steg framåt utan att komma på villovägar.
Åttiofem procent inte fullt ut effektiva som grupp
Enligt den amerikanska psykologiprofessorn Susan A. Wheelan som studerat över 12 000 arbetsgrupper i USA, Mexiko, Japan och Sverige visar studier att endast cirka 15 procent av alla grupper är fullt ut fokuserade på uppgifternas lösande.
Snacka om potential!

Sopsortering och grupputveckling

Läste en artikel om Cleantech, ”Vi måste gå från linjär ekonomi till cirkulär. De flesta förstår att vårt sätt att konsumera i längden inte är hållbart.”
Samma sak gäller grupputveckling slog det mig. Det är slöseri med pengar och resurser att låta olika chefsnivåer, från ledningsgruppen till teamen närmast kunden, få helt olika olika insatser för att utveckla gruppen som just grupp. Behoven de har är i princip lika. Alla grupper behöver förtydliga sitt uppdrag, besluta om gemensamma arbetsformer och rutiner, fördela roller, öka öppenheten, hantera konflikter och gruppmedlemmarna behöver lära sig spegla varandra på ett utvecklande sätt. Från dagens ofta linjära grupputveckling  till ett cirkulärt tänkande vore naturligt. Ett tänkande där man utvecklar samma arbetssätt och språk kring grupper i hela företaget. Det underlättar för alla medarbetare och chefer att mer effektivt bidra till utveckling av den egna gruppen. Det skapar också en känsla av sammanhang och helhet mellan grupper i företaget som gör det lättare att samarbeta.
Alla grupper har behov av att utvärdera sitt arbete som just grupp. Jag vill påstå att det oftare sker linjärt än cirkulärt. Något som de flesta, när man slås av insikten, förstår inte är hållbart i längden.
Mer om cirkulärt tänkande Huset – Grupputveckling i praktiken.