Förutsägbarhet inom äldreomsorgen

Vi är uppenbart på väg mot 2,5 yrkesarbetande per pensionär mot dagens 3.5. Mellan 2024 – 2030 kommer antalet personer över 80 år att öka med 200 000 personer och minst en fjärdedel av dem behöver tillgång till massor av vård och omsorg.
Hur är det då med förutsägbarheten inom äldreomsorgen om vi bortser från våra politiker.
Är det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen idag? Finns det karriärvägar? Marknadsförs yrken inom omsorgen på ett attraktivt sätt? Etcetera.
Vad gör du som chef för att utveckla verksamheten och inte bara förvalta och köra på i gamla hjulspår? Förutsägbarheten är tydlig. Gör du som chef inget nu så kommer läget att vara akut om några år. Varför inte börja med att låta medarbetarna utveckla sina arbetslag till trivsamma välfungerande team. Team som är beredda att utveckla och bidra till att äldreomsorgen blir en attraktiv arbetsplats. Idéerna finns hos dina medarbetare, det gäller bara att släppa loss dem.
Börja nu! Framtiden är faktiskt förutsägbar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *