Grupputveckling och medarbetarskap hand i hand

Grupper består av individer (medarbetare) och individer utvecklas i hög grad genom reflektion. Reflektion handlar om att börja förstå varför man tänker och handlar som man gör. Det skapar en brygga mellan våra tidigare erfarenheter och vår vilja att tänka nytt och utveckla oss. Orsak och verkan blir tydligare för oss. Varför händer det här? Vad gör jag och varför? Vad händer med mig i gruppen? Hur utövar jag mitt gruppmedlemskap egentligen?
På arbetsplatsen och i gruppen utövar gruppmedlemmarna medarbetarskap. Medarbetarskap står för hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare, till det egna arbetet och till sina arbetskamrater samt gruppen. Medarbetarskap är något som alltid förekommer, oavsett om det är bra eller dåligt, på samma sätt som medborgarskap definieras av att man är medborgare, men inte nödvändigtvis en bra medborgare. I förlängningen innebär detta att gruppmedlemmarna måste reflektera, diskutera, utmana, till och med våga att konfrontera var och ens medarbetarskap i gruppen.
När kunskaper och insikter växer fram och utvecklas hos individerna mognar även gruppen. Därför går utveckling av grupper och medarbetarskap hand i hand.

Du kan läsa mer i min nya bok Huset – Grupputveckling i praktiken

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *