Jobbtrender 2016

Tidningen Chef beskriver nya jobbtrender 2016. Under rubriken ”Nya förväntningar på ledarskapet” är att en trend – att det ställs ökade krav på chefen som inspiratör och samarbetspartner.
Nytt? Tja …
De senaste 10 åren  har det i Universums undersökningar där studenter får ranka de mest attraktiva arbetsgivarna tjatats om detta – att attraktiva företag har chefer som samarbetar och inspirerar sina medarbetare.
Och jag i min tur tjatar om medarbetarna. Det krävs nämligen två för en tango.
Den nya trenden kanske istället borde vara att cheferna ska – inte bara inspirera- utan även ge medarbetarna konkreta verktyg för att utvecklas så de kan dansa med. Naturligtvis är det bra med en inspirerande och samarbetande chef, men ytters äger varje medarbetare själv sin inspiration och sin förmåga till samarbete. Det chefen borde bli bättre på är därför att lära sig förlösa den fulla potential som varje medarbetare har genom att ge dem verktyg för att utvecklas och växa. Först då kan samarbetet fungera.
Ensidigt samarbete har väl aldrig fungerat.
Eller …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *