LEAD

Leadeship & Employeeship Active Development, LEAD är ett ledarutvecklingsprogram med fokus på att utveckla medarbetarskap.

Vi vet att ett utvecklat medarbetarskap med bland annat självkännedom och förståelse för samarbetsprocesser i mycket hög grad påverkar medarbetarnas engagemang, samarbete och trivsel – i förlängningen företagets/organisationens effektivitet och lönsamhet.

Därför har vi skapat LEAD – Ett utvecklingsprogram som ger dig alla kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta aktivt med medarbetarskap på din arbetsplats.

Efter genomgången utbildning kan du:

 • Utveckla medarbetarskap på din arbetsplats.
 • Genomföra utvecklande möten med hjälp av en gedigen handledarmanual.
 • Förbereda och leda perspektivskiftande övningar.
 • Förstå och arbeta aktivt med gruppdynamiska processer.
 • Hantera direkt och indirekt motstånd.
 • Tolka kroppsspråk och verbal kommunikation.
 • Ge och ta feedback.
 • Våga härbärgera andras känslor utan att må dåligt eller ta över.
 • Lita på din förmåga.
 • Bygga nätverk.
 • Vill du diskutera en utvecklingsprocess med hjälp av LEAD kontakta:

  Christer på 0708-91 71 55
  Peter Köll på 0708-84 14 20

  Läs mer

  Ladda ned som PDF-fil

  Leadeship & Employeeship Active Development, LEAD is a leadership development programme that focuses on developing employeeship.

  We have learnt that well-developed employeeship with increased self-knowledge and understanding for cooperative processes greatly affects employee participation, cooperation and comfort, bringing about higher effectiveness and profitability for the organisation in the long run.

  As a result, we created LEAD – a developmental programme that gives you all the knowledge and skills you need to work actively with employeeship in the workplace.

  When you complete the programme, you will be able to:

 • Develop employeeship in your workplace.
 • Carry out meetings using a comprehensive trainer manual.
 • Plan and lead perspective-shifting exercises.
 • Understand and work actively with group dynamic processes.
 • Deal with direct and indirect resistance.
 • Interpret body language and verbal communication.
 • Give and take feedback.
 • Be willing to take in other people’s feelings without feeling bad or getting defensive.
 • Trust in your ability.
 • Build networks.
 • If you want to discuss a development process with the help of LEAD, contact:

  Christer Ackerman on +46 (0) 708 91 71 55
  Peter Köll on +46 (0) 708 84 14 20

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *