Jobbtrender 2016

Tidningen Chef beskriver nya jobbtrender 2016. Under rubriken ”Nya förväntningar på ledarskapet” är att en trend – att det ställs ökade krav på chefen som inspiratör och samarbetspartner.
Nytt? Tja …
De senaste 10 åren  har det i Universums undersökningar där studenter får ranka de mest attraktiva arbetsgivarna tjatats om detta – att attraktiva företag har chefer som samarbetar och inspirerar sina medarbetare.
Och jag i min tur tjatar om medarbetarna. Det krävs nämligen två för en tango.
Den nya trenden kanske istället borde vara att cheferna ska – inte bara inspirera- utan även ge medarbetarna konkreta verktyg för att utvecklas så de kan dansa med. Naturligtvis är det bra med en inspirerande och samarbetande chef, men ytters äger varje medarbetare själv sin inspiration och sin förmåga till samarbete. Det chefen borde bli bättre på är därför att lära sig förlösa den fulla potential som varje medarbetare har genom att ge dem verktyg för att utvecklas och växa. Först då kan samarbetet fungera.
Ensidigt samarbete har väl aldrig fungerat.
Eller …

Grupputveckling och medarbetarskap hand i hand

Grupper består av individer (medarbetare) och individer utvecklas i hög grad genom reflektion. Reflektion handlar om att börja förstå varför man tänker och handlar som man gör. Det skapar en brygga mellan våra tidigare erfarenheter och vår vilja att tänka nytt och utveckla oss. Orsak och verkan blir tydligare för oss. Varför händer det här? Vad gör jag och varför? Vad händer med mig i gruppen? Hur utövar jag mitt gruppmedlemskap egentligen?
På arbetsplatsen och i gruppen utövar gruppmedlemmarna medarbetarskap. Medarbetarskap står för hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare, till det egna arbetet och till sina arbetskamrater samt gruppen. Medarbetarskap är något som alltid förekommer, oavsett om det är bra eller dåligt, på samma sätt som medborgarskap definieras av att man är medborgare, men inte nödvändigtvis en bra medborgare. I förlängningen innebär detta att gruppmedlemmarna måste reflektera, diskutera, utmana, till och med våga att konfrontera var och ens medarbetarskap i gruppen.
När kunskaper och insikter växer fram och utvecklas hos individerna mognar även gruppen. Därför går utveckling av grupper och medarbetarskap hand i hand.

Du kan läsa mer i min nya bok Huset – Grupputveckling i praktiken

Inte bara en bok, nästan en julklapp

husetgrupp.se
Min tanke med boken har varit att skapa ett ett verktyg för dig i ditt arbete med att utveckla trivsamma och produktiva grupper. Därför finns en hemsida kopplad till boken.

Huset : grupputveckling i praktiken
Där kan du läsa mer om metoden Huset, men också göra en snabbtest: Hur mår din grupp? Samt inte minst ladda ner de övningar och checklistor som finns i boken, nästan som en julklapp.
Och med detta får jag passa på att önska en GOD JUL och ett Gott Nytt År!

Yin-Yang och Grupputveckling i praktiken

Huset : grupputveckling i praktikenAtt skriva en bok är inget mot att få ut den särskilt om man råkar ha fel produktionsbolag. Allt som kan gå fel har gått fel. Och ovan på allt levererar tryckeriet 2000 böcker med fel i bindningen. Sidnumren lever sitt eget liv. Alla 2000 böcker måste makuleras. Därför har du fått vänta och vänta och vänta …
Men jag får väl tro på balans. När boken väl kommer ut så blir det succé. Yin och Yang du vet.
Hur som helst boken finns nu att förbeställa hos näthandeln Bokus eller Adlibris

Grupputveckling i praktiken – snart i mål

Ibland tar saker och ting längre tid än man trott. Men så plötsligt flödar ljuset. Och det är inte tåget som kommer rusande, utan slutet av tunneln. Så har det varit med min kommande bok Grupputveckling i praktiken. Två steg framåt, ett steg bakåt. MEN nu ligger texten äntligen för layout, sedan korrektur och därefter TRYCK. Räknar med att den kommer att finnas i handeln den 1 december. Men man vet ju aldrig. Tre steg framåt och ett halvt bakåt kan det alltid bli i sista stund.

Grupputveckling i praktiken är en bok med fokus på ”hands on”. Så här gör du – punkt slut – om du vill utveckla en framgångsrik grupp.
Håll ut!

Bokmässan närmar sig

Snart bokmässa i Göteborg 24-27 sep. Har du vägarna förbi? Jag finns i HOI:s monter på torsdag 12.00 och signerar böcker The manager and the employee samt min deckare B5.
Sedan kommer jag även att vara i Ekerlids monter på söndag och signera Chefen och medarbetaren i pocketversion.
Passera och växla några ord om du har lust.
Min nya bok Grupputveckling i praktiken, missar mässan med en hårsmån. Den kommer ut i mitten av oktober. Tråkigt men så är det om man inte skriver tillräckligt snabbt:)
Hoppas vi syns!

Towards a motivational manager

“ I want my manager to motivate me.”
That is something I often hear as a consultant. Well … then you have to do something.

1. Leaders are people of flesh and blood. They have limitations; they can be tired, make mistakes, get depressed, and forget things, just as employees do. And since they’re not omnipotent, they need backup. If there are faults with their motivational leadership, you can always improve matters by showing them what to do. Listen to your manager, and ask her what it is that gives her a sense of purpose at work. Help her to think about what she really wants. Perhaps your manager has worked at the company for a long time. Perhaps he’s a completely different person than the one who was first employed there. What is it that motivates him to continue?

2. Give praise. Reinforce your manager’s motivating behaviour by giving him or her praise. We all need a verbal pat on the back when we’ve done well.

3. Say what motivates you. During your conversations with your manager give him or her a chance to understand what motivates you.

4. Behave as an equal. Talk to your manager as an equal. Just because you have different roles at work doesn’t mean you have different statuses as human beings. Ask your manager to set up reflective dialogue meetings and talk about workplace motivation as adults. “What is it that motivates us here?”, “What are we lacking?”, “What do we need from each other?”, “What do we need from the manager?” This involves us all in a genuine, honest way. It motivates.

5. Be an exemplar. Act in the way that you would like to be seen made legally binding for all sensible people. The way there begins with a question to yourself: What would happen if everyone acted in the way I’m acting now?