SESI

Scandinavian Employeeship Institute AB, SESI, hjälper företag och organisationer som beslutat sig för att väcka engagemang och vilja till fullt ansvarstagande hos samtliga medarbetare.

Vi genomför utvecklingsprogram där mätbara resultat i form av ökad medvetenhet och ett starkt personligt ansvarstagande snabbt blir synliga hos alla. SESI startar en utveckling som fortsätter av egen kraft. Även då vår del av arbetet är avslutad. Den medarbetarkultur som växer fram präglas av medvetenhet, engagemang och personligt ansvarstagande på alla nivåer.

Vi hjälper dig från ord till handling.

 • SESI finns idag i Sverige och Polen.
 • 36 000 medarbetare och 400 chefer har genomgått våra utbildningsprogram.
 • 120 ledningsgrupper har arbetat fram riktlinjer för en aktiv medarbetarkultur.
 • Besök gärna vår hemsida och läs mer.

  Scandinavian Employeeship Institute AB, SESI, helps companies and organisations that have decided to awaken employee participation and the willingness to stimulate full responsibility among their employees.

  We conduct developmental programmes in which measurable results in the form of increased awareness and a strong personal responsibility quickly become visible for all. SESI starts a development process which continues self-driven, when our part of the job is done. The employeeship culture which grows from this is characterized by awareness, participation and personal responsibility on all levels.

  We help you from words to action.

 • SESI is today established in Sweden and in Poland.
 • 25 000 employees and 300 managers have participated out our training programmes.
 • 95 organisational steering groups have used our programmes and developed practices for lasting active employeeship culture.
 • Please visit our website for more information.

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *