Sopsortering och grupputveckling

Läste en artikel om Cleantech, ”Vi måste gå från linjär ekonomi till cirkulär. De flesta förstår att vårt sätt att konsumera i längden inte är hållbart.”
Samma sak gäller grupputveckling slog det mig. Det är slöseri med pengar och resurser att låta olika chefsnivåer, från ledningsgruppen till teamen närmast kunden, få helt olika olika insatser för att utveckla gruppen som just grupp. Behoven de har är i princip lika. Alla grupper behöver förtydliga sitt uppdrag, besluta om gemensamma arbetsformer och rutiner, fördela roller, öka öppenheten, hantera konflikter och gruppmedlemmarna behöver lära sig spegla varandra på ett utvecklande sätt. Från dagens ofta linjära grupputveckling  till ett cirkulärt tänkande vore naturligt. Ett tänkande där man utvecklar samma arbetssätt och språk kring grupper i hela företaget. Det underlättar för alla medarbetare och chefer att mer effektivt bidra till utveckling av den egna gruppen. Det skapar också en känsla av sammanhang och helhet mellan grupper i företaget som gör det lättare att samarbeta.
Alla grupper har behov av att utvärdera sitt arbete som just grupp. Jag vill påstå att det oftare sker linjärt än cirkulärt. Något som de flesta, när man slås av insikten, förstår inte är hållbart i längden.
Mer om cirkulärt tänkande Huset – Grupputveckling i praktiken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *