Syndabocksfenomenet och Tidningen Chef

Tidningen Chef rankar chefer. Utgångspunkten för dessa utvärderingar är att man ställer ett antal frågor till medarbetarna. Får man som chef en dålig ranking hängs man naturligtvis ut i övrig media och får löpa gatlopp. Chefer ska tåla att synas, det håller jag med om, men vem synar medarbetarna.
Jag minns en chef som fick ett dåligt resultat i en intern utvärdering på ett stort internationellt dataföretag. Jag var vid den tidpunkten inblandad med att utveckla effektiva team på företaget. När jag träffade honom var han förbannad.
”Så här in i helvete dålig är jag inte.”
Han satte ut en dag på en konferensanläggning tillsammans med sin arbetsgrupp och ville att jag skulle vara med och hålla i processen.
På plats gick han tillsammans med gruppen igenom resultatet med utgångspunkten: Är jag verkligen så här dålig som chef?
Ganska snabbt stod det klart att medarbetarna inte tagit utvärderingen särskilt allvarligt utan fyllt i den lite slentrianmässigt.
”Får du tillräckligt med information av din chef?”
Vem får det sa en medarbetare som satt en 2.

En annan sak är projiceringar.
Att chefer får bli bärare av gruppen eller medarbetarnas egna tillkortakommanden är inte heller helt ovanligt. På arbetsplatser uppstår ibland något som inom dynamisk gruppsykologi kallas projektiv identifikation. En process där gruppen projicerar dåliga/onda/svaga sidor av sin identitet som grupp på en person. Personen som inte allt för sällan är en chef utsätts för ett interaktionellt tryck som leder till att personen lever upp till de föreställningar som är projicerade. De svaga/dåliga/onda sidorna hos gruppen uppfattas i en sådan process som tillhörande den personen. Den här processen kan vara så stark att duktiga balanserade ledare plötsligt börjar bete sig på ett sätt som de aldrig skulle ha betett sig om de inte fastnat i de projicerade föreställningarna.

Att utvärdera ledare är inte helt enkelt. Utan att veta hur Tidningen Chef gör hoppas jag att de tar hänsyn även till medarbetarnas tillkortakommanden när sådana finns.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *