Teambuilding med Huset

Huset ger struktur och en systematik
Det finns olika sätt att utveckla grupper på. Skillnaden ligger ytterst i hur mycket frihet handledaren ger under aktiviteten – oavsett om det gäller att bygga en flotte, klättra i berg eller stänga in sig i ett konferensrum. Låt oss ta övernattning i djungeln som metafor för grupputveckling. Det är stor skillnad på att tvingas ut i djungeln tillsammans med sina arbetskamrater utan kunskaper om vilka växter som är ätbara, var vattenkällan finns och hur man kan skydda sig för farliga djur, jämfört med att ha en guide som berättar vad vi behöver veta för att tillgodose våra behov.
Med Huset går du aldrig vilse.
Effektivt och tidsbesparande
Det generella målet med all grupputveckling är att synliggöra de hinder som finns för uppgifternas lösande och lära gruppmedlemmarna att förstå och bemästra dem. När det handlar om smågrupper – arbetsgrupper, ledningsgrupper, team, projektgrupper – som kan avsätta några timmar eller en dag då och då för att utvecklas (ofta på arbetsplatsen) är det bra med en pedagogik som bygger på struktur och direkt pekar ut de områden gruppen behöver hantera för att utvecklas.
Forskare rekommenderar struktur
Många forskare, bland annat Susan Wheelan, Irvin Yalom, Meredith Belbin och Will Schutz menar att en grupps utveckling dramatiskt kan påskyndas med hjälp av en genomtänkt struktur som möter gruppens behov och lotsar den framåt utan omvägar. Att dela den uppfattningen är lätt. Vem har inte suttit i en grupp och önskat att någon annan ska kliva fram och strukturera upp det hela så att det blir lite ordning och reda?
Utvecklat för dig som inte är expert
Huset är beprövat och utvecklat för dig som inte är expert på grupputveckling. Modellen tar fasta på områden som enligt modern forskning ständigt återkommer i den samspelsprocess som uppstår när människor ska utföra en uppgift tillsammans. Den hjälper dig och gruppen att skapa en tydlig struktur och en systematik i arbetet med dessa områden. Grundtanken är att du med hjälp av Huset och de övningar som finns i varje byggblock ska kunna hjälpa vilken grupp som helst i företaget att ta ytterligare några steg framåt utan att komma på villovägar.
Åttiofem procent inte fullt ut effektiva som grupp
Enligt den amerikanska psykologiprofessorn Susan A. Wheelan som studerat över 12 000 arbetsgrupper i USA, Mexiko, Japan och Sverige visar studier att endast cirka 15 procent av alla grupper är fullt ut fokuserade på uppgifternas lösande.
Snacka om potential!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *