Postanställda föda i produktionsapparaten

En dag i början av 2000-talet skulle Posten Sverige bli ett logistikföretag. HR nedmonterades kraftigt och en ny ledning förespråkade en arbetsorganisation som byggde på specialisering, centralisering och kontroll. Ett standardiserat uppstyckat arbete konstruerat av andra än de som i praktiken utförde arbetet. Den tayloristiska massproduktionens grundformer – tänk inte gör som du blir tillsagd – började ta form. En yrkeskår försedd med förgyllda knappar, yrkesstolthet och kall såg undrande på. Posthornet och den månghundraåriga känslan av att posten alltid ska fram monterats snabbt ner. Behövdes inte längre någon postiljon så varför uppföra sig som en. Och så började paketen kastas. En miljon försändelser försvann eller förstördes 2016. Skyll inte på SJ. Ta tag i saken istället. Börja utveckla ett starkt medarbetarskap igen. Det går. Många postanställda önskar tuta i posthornet för att meddela att posten ska börja fungera igen.

Det är åtminstone vad jag tror.

Publicerat i Blog | Lämna en kommentar

Grupper är som elden

Grupper kan inte lämnas åt sitt öde. På sätt och vis är grupper för verksamheten vad elden var för våra förfäder. Om de utvecklas rätt utgör de ett kraftfullt verktyg; om de utvecklas fel kan de bli en destruktiv kraft. Likt elden är gruppen som farligast när den ignoreras. Trots detta vill jag påstå att det finns alltför många chefer och ledare som väljer att bortse från gruppens utvecklingsbehov. Bortförklaringarna är många; tid, pengar, prövat förr, inte prövat förr, den nya organisationen måste sätta sig etcetera. Men den största anledningen är nog brist på kunskap. Men vad ska jag göra då? Är en fråga jag ofta får.Lär dig släcka elden; om jag ska fortsätta med metaforen. Egenskaper som som karakteriserar en bra grupp går att träna och utveckla. Och det är ganska enkelt. Du behöver inte vara beteendevetare eller psykolog. Du kan själv. Det du inte ska göra är att rycka på axlarna och lämna gruppen åt sitt öde. Då kan det ta hus i h-v.
Ny kurs den 13-15 september se husetgrupp.se

Publicerat i Blog | Lämna en kommentar

Hur blir kvalitetsarbetet allas ansvar?

Det mesta arbetet i företag och organisationer utförs av arbetslag. Ett av de viktigaste framgångskriterierna för att lyckas med kvalitetsarbetet är därför att utveckla grupper som fungerar. Där människor vågar stanna upp och säga: Stopp – Tänk!
Individ och grupp är olika sidor av samma mynt på en arbetsplats. Därför räcker det inte med att införa ett kvalitetssystem och hoppas på att medarbetarna ska vara positiva och agera som ledningen tänkt sig. Oavsett samhälle genom historien har människan haft ett behov av att samarbeta med andra för att överleva. Oavsett företag måste individerna samarbeta i grupper för att gemsamt säkra kvalitén. Rädslan för att hamna utanför i gruppen kan medföra att vi i en stund kan prata om en sak för att i nästa stund agera på ett helt annat sätt. Att vara sig själv i en grupp, jag är jag och inte du, och definitivt inte vi, är ingen enkel och lätt process. Det vet de flesta av oss. För att medarbetarnas ska kunna utveckla kvalitet fullt ut behövs en arbetsgrupp där alla tillåts säga: Stopp – Tänk! Det kräver en mogen och trygg grupp.
Och det bästa av allt, grupputveckling är ingen rocket sience. Efter över hundra års forskning vet vi mycket väl vilka områden en grupp behöver hantera för att fullt ut kunna utveckla en kvalitativ verksamhet.
Grupputveckling i praktiken

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Hur blir kvalitetsarbetet allas ansvar?

Förutsägbarhet inom äldreomsorgen

Vi är uppenbart på väg mot 2,5 yrkesarbetande per pensionär mot dagens 3.5. Mellan 2024 – 2030 kommer antalet personer över 80 år att öka med 200 000 personer och minst en fjärdedel av dem behöver tillgång till massor av vård och omsorg.
Hur är det då med förutsägbarheten inom äldreomsorgen om vi bortser från våra politiker.
Är det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen idag? Finns det karriärvägar? Marknadsförs yrken inom omsorgen på ett attraktivt sätt? Etcetera.
Vad gör du som chef för att utveckla verksamheten och inte bara förvalta och köra på i gamla hjulspår? Förutsägbarheten är tydlig. Gör du som chef inget nu så kommer läget att vara akut om några år. Varför inte börja med att låta medarbetarna utveckla sina arbetslag till trivsamma välfungerande team. Team som är beredda att utveckla och bidra till att äldreomsorgen blir en attraktiv arbetsplats. Idéerna finns hos dina medarbetare, det gäller bara att släppa loss dem.
Börja nu! Framtiden är faktiskt förutsägbar.

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Förutsägbarhet inom äldreomsorgen

Strategisk framgångsfaktor att bygga bra grupper

Att bygga trivsamma och produktiva grupper är en framgångsfaktor. Det mesta av arbetet i företag och organisationer utförs av arbetsgrupper. Att bygga ett kvalitativt hållbart system för grupputveckling på alla nivåer bör därför ha högsta prioritet. Det är extra roligt att de som arbetar med kvalitetsutveckling har förstått poängen.

http://kvalitetsmagasinetlive.nordreportern.se/program/

Gå in och anmäl dig nu så får du veta mer om hur du bygger upp framgångsrika grupper.

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Strategisk framgångsfaktor att bygga bra grupper