Hållbar grupputveckling

Visst är det roligt för ledningsgruppen att åka bort och bygga en flotte eller klättra i bergen och samtidigt diskutera ledningsgruppens utveckling som grupp. Och visst är det bra när ledningsgruppens medlemmar i sin tur sätter av en dag med lunch och middag för att utveckla sin egen grupp. Och visst är det bra när gruppchefen i sin tur sätter av en halv dag på hemmaplan och bjuder på räkmacka och jobbar med gruppen som grupp.
Problemet är att det inte är hållbart! När alla gör på sitt eget sätt skapas inget gemensamt arbetssätt, likt en länk, som kan bära ett språk och en kultur kring grupputveckling tvärs genom de olika hierarkierna i företaget.
Hållbar grupputveckling handlar om att ha samma karta och kompass att gå efter. Hållbar grupputveckling utvecklar ett gemensamt arbetssätt och språk oavsett var i hierarkin man befinner sig. Det skapar en känsla av sammanhang och helhet som i sin tur underlättar för varje individ på företaget att bidra till sin grupps utveckling och verksamheten.
Huset – Grupputveckling i praktiken

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Hållbar grupputveckling

Att bygga en framgångsrik grupp är ingen rocket science

Egentligen är det fascinerande. Massor med chefer, gruppledare, projektledare, teamledare på företag och organisationer runt om i Sverige har inga som helst kunskaper om gruppsykologi och grupputveckling. Och jag menar inga! Frågan är vad det beror på. Jag tänker så här, skaffar du en kamera läser du manualen och försöker lära dig hur man gör. Eller får du på arbetsplatsen ett nytt IT system så nog försöker du hänga med och lära dig. Men när det gäller grupper … där kliver chefen, gruppledaren ofta bara in och hoppas på det bästa. Problemet är att grupper följer en mycket utstakad utvecklingsprocess på sin väg mot mognad. Hanterar du inte denna på rätt sätt kan det uppstå mobbing, stress, sexuella trakasserier, störande konflikter och osunda mönster överhuvudtaget i gruppen. Den goda nyheten är att grupputveckling inte är någon rocket science. Människan har i drygt hundra år forskat om grupper och gruppers utveckling. Därför vet vi idag mycket väl vad som måste hanteras för att utveckla en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Problemet är att kunskapen verkar ha stannat hos konsulter och på hr-avdelningar. Därför har jag skapat en enkel modell och praktiska verktyg. Något som är lätt att använda utan att behöva kalla in konsulter eller själv vara expert. En modell som ger dig möjlighet att på ett roligt och effektivt sätt utveckla en trivsam och produktiv grupp. Som metafor för gruppens utveckling har jag valt ett hus och skrivit en bok. Boken är tänkt att ge dig alla kunskaper och färdigheter du behöver för att lyckas. Lycka till!
Huset – Grupputveckling i praktiken

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Att bygga en framgångsrik grupp är ingen rocket science

Teambuilding med Huset

Huset ger struktur och en systematik
Det finns olika sätt att utveckla grupper på. Skillnaden ligger ytterst i hur mycket frihet handledaren ger under aktiviteten – oavsett om det gäller att bygga en flotte, klättra i berg eller stänga in sig i ett konferensrum. Låt oss ta övernattning i djungeln som metafor för grupputveckling. Det är stor skillnad på att tvingas ut i djungeln tillsammans med sina arbetskamrater utan kunskaper om vilka växter som är ätbara, var vattenkällan finns och hur man kan skydda sig för farliga djur, jämfört med att ha en guide som berättar vad vi behöver veta för att tillgodose våra behov.
Med Huset går du aldrig vilse.
Effektivt och tidsbesparande
Det generella målet med all grupputveckling är att synliggöra de hinder som finns för uppgifternas lösande och lära gruppmedlemmarna att förstå och bemästra dem. När det handlar om smågrupper – arbetsgrupper, ledningsgrupper, team, projektgrupper – som kan avsätta några timmar eller en dag då och då för att utvecklas (ofta på arbetsplatsen) är det bra med en pedagogik som bygger på struktur och direkt pekar ut de områden gruppen behöver hantera för att utvecklas.
Forskare rekommenderar struktur
Många forskare, bland annat Susan Wheelan, Irvin Yalom, Meredith Belbin och Will Schutz menar att en grupps utveckling dramatiskt kan påskyndas med hjälp av en genomtänkt struktur som möter gruppens behov och lotsar den framåt utan omvägar. Att dela den uppfattningen är lätt. Vem har inte suttit i en grupp och önskat att någon annan ska kliva fram och strukturera upp det hela så att det blir lite ordning och reda?
Utvecklat för dig som inte är expert
Huset är beprövat och utvecklat för dig som inte är expert på grupputveckling. Modellen tar fasta på områden som enligt modern forskning ständigt återkommer i den samspelsprocess som uppstår när människor ska utföra en uppgift tillsammans. Den hjälper dig och gruppen att skapa en tydlig struktur och en systematik i arbetet med dessa områden. Grundtanken är att du med hjälp av Huset och de övningar som finns i varje byggblock ska kunna hjälpa vilken grupp som helst i företaget att ta ytterligare några steg framåt utan att komma på villovägar.
Åttiofem procent inte fullt ut effektiva som grupp
Enligt den amerikanska psykologiprofessorn Susan A. Wheelan som studerat över 12 000 arbetsgrupper i USA, Mexiko, Japan och Sverige visar studier att endast cirka 15 procent av alla grupper är fullt ut fokuserade på uppgifternas lösande.
Snacka om potential!

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Teambuilding med Huset

Sopsortering och grupputveckling

Läste en artikel om Cleantech, ”Vi måste gå från linjär ekonomi till cirkulär. De flesta förstår att vårt sätt att konsumera i längden inte är hållbart.”
Samma sak gäller grupputveckling slog det mig. Det är slöseri med pengar och resurser att låta olika chefsnivåer, från ledningsgruppen till teamen närmast kunden, få helt olika olika insatser för att utveckla gruppen som just grupp. Behoven de har är i princip lika. Alla grupper behöver förtydliga sitt uppdrag, besluta om gemensamma arbetsformer och rutiner, fördela roller, öka öppenheten, hantera konflikter och gruppmedlemmarna behöver lära sig spegla varandra på ett utvecklande sätt. Från dagens ofta linjära grupputveckling  till ett cirkulärt tänkande vore naturligt. Ett tänkande där man utvecklar samma arbetssätt och språk kring grupper i hela företaget. Det underlättar för alla medarbetare och chefer att mer effektivt bidra till utveckling av den egna gruppen. Det skapar också en känsla av sammanhang och helhet mellan grupper i företaget som gör det lättare att samarbeta.
Alla grupper har behov av att utvärdera sitt arbete som just grupp. Jag vill påstå att det oftare sker linjärt än cirkulärt. Något som de flesta, när man slås av insikten, förstår inte är hållbart i längden.
Mer om cirkulärt tänkande Huset – Grupputveckling i praktiken.

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Sopsortering och grupputveckling

Husetgrupp – ny sida om Grupputveckling

Äntligen är jag klar med min nya sida Husetgrupp.se
Där kan du läsa om min nya bok Huset – Grupputveckling i praktiken samt ladda ner användbara övningar. Och naturligtvis kontakta mig om du vill veta mer om mina kurser och föreläsningar.

Publicerat i Blog | Kommentarer inaktiverade för Husetgrupp – ny sida om Grupputveckling